09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23340.00
 • AUD16740.56
 • CAD18409.69
 • CHF24530.29
 • CNY3540.84
 • DKK3400.58
 • EUR25536.30
 • GBP29700.77
 • HKD3003.24
 • INR310.51
 • JPY187.66
 • KRW19.35
 • KWD78685.99
 • MYR5339.07
 • NOK2482.10
 • RUB467.37
 • SAR6415.04
 • SEK2408.09
 • SGD17164.41
 • THB690.79
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền