09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,680,000
 • Bán 5,812,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22860.00
 • AUD17153.39
 • CAD18690.78
 • CHF25034.39
 • CNY3614.04
 • DKK3621.50
 • EUR27194.90
 • GBP31759.89
 • HKD2972.34
 • INR313.61
 • JPY204.37
 • KRW20.25
 • KWD78287.51
 • MYR5516.25
 • NOK2762.94
 • RUB355.79
 • SAR6291.05
 • SEK2684.54
 • SGD17145.11
 • THB694.23
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền