09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,453,000
 • Bán 5,555,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23160.00
 • AUD18129.54
 • CAD18736.18
 • CHF25408.23
 • CNY3607.03
 • DKK3788.55
 • EUR28219.32
 • GBP32304.73
 • HKD3017.15
 • INR318.80
 • JPY216.32
 • KRW21.78
 • KWD79406.04
 • MYR5655.78
 • NOK2808.37
 • RUB337.88
 • SAR6376.19
 • SEK2783.48
 • SGD17551.66
 • THB750.66
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền